۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن
درباره کارگروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی

معرفي كارگروه تخصصي بررسي تخلفات پژوهشي

 يكي از رسالت هاي مهم دانشگاه ها و مراكز علمي كشور توليد علم است. به موازات سرمايه گذاري براي توليد علم بايد در نگهداري اين دست آوردها نيز تلاش جدي انجام شود. امنيت توليدات علمي و حفظ و نگهداري اين توليدات، به مراتب از زمينه سازي براي توليد آن مهمتر مي باشد. بدين وسيله مي توان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و توليد كنندگان واقعي علم جلوگيري نمود. اگر چه مصاديق تخلفات پژوهشي در دانشگاه ها و موسسات علمي كشور اندك مي باشد، با اين حال وجود يك دستورالعمل واحد كه روند نحوه بررسي اين تخلفات را يكسان سازي نمايد ضروري به نظر مي رسد.

در اين راستا و پيرو آيين نامه ابلاغ شده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورخ 1393/12/25 اين كارگروه در دانشگاه اصفهان تشكيل شد.

اعضای کارگروه
فعالیتهای گذشته
مصادیق تخلفات پژوهشی
مصادیق تخلفات پژوهشی
سامانه ثبت و ارسال تخلف
سامانه ثبت و ارسال تخلف
سامانه ها
سامانه ها
دانشگاه اصفهان
آدرس : اصفهان- ميدان آزادي- دانشگاه اصفهان- معاونت پژوهش و فناوري- دفتر معاونت پژوهش و  فناوري- كارگروه بررسي تخلفات پژوهشي
 
·         پست الكترونيك: rmc@res.ui.ac.ir 
·         كدپستي 73441 – 81746 
·         تلفن : 37932768– 031   
 ·       دورنگار : 37932170 - 031
Powered by DorsaPortal